DOKUMENTY DO WYCENY

Lista dokumentów wymaganych do sporządzenia wyceny jest ustalana każdorazowo w przypadku zlecenia. Poniżej została przedstawiona przykładowa lista dokumentów dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, zabudowanej, lokalowej oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 • wypis z rejestru gruntów
 • kopia mapy ewidencyjnej oraz mapy zasadniczej
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a przypadku braku planu decyzja o warunkach zabudowy lub gdy brak jest decyzji zaświadczenie o ustaleniach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • odpis z księgi wieczystej
 • kopia aktu notarialnego będącego podstawą nabycia nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zabudowana

 • wypis z rejestru gruntów i budynków
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a przypadku braku planu decyzja o warunkach zabudowy
 • odpis z księgi wieczystej
 • decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielający pozwolenia na budowę
 • decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania
 • fragment projektu technicznego zawierający ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji
 • kopia aktu notarialnego będącego podstawą nabycia nieruchomości

Nieruchomość lokalowa

 • odpis z księgi wieczystej
 • kopia aktu notarialnego będącego podstawą nabycia nieruchomości
 • jeżeli jest to możliwe plan lokalu

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

 • odpis z księgi wieczystej (jeżeli założona)
 • przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub kopia aktu notarialnego będącego podstawą nabycia prawa do lokalu
 • zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową zawierające dane dotyczące lokalu
 • jeżeli jest to możliwe plan lokalu

 

 

Gdzie uzyskać odpowiednie dokumenty?

Odpis z księgi wieczystej – jeżeli księga wieczysta została przeniesiona do systemu informatycznego Elektroniczna Księga Wieczysta (więcej na temat EKW w zakładce Informacje o Twojej nieruchomości), odpis księgi można uzyskać w każdym Sądzie Rejonowym, Wydziale Ksiąg Wieczystych lub poprzez zamówienie według wskazówek na stronie http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/ksiegi-wieczyste/. Jeżeli księga wieczysta dostępna jest jedynie w wersji papierowej, konieczne będzie udanie się do właściwego ze względu na położenie nieruchomości Sądu Rejonowego.

Wypis z rejestru gruntów oraz mapa ewidencyjna (Warszawa) – Biuro Geodezji i Katastru lub urząd dzielnicowy (więcej informacji: http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawa-w-urzedzie/wydawanie-wypisow-z-operatu-ewidencji-gruntow-i-budynkow).

Wypis z rejestru gruntów oraz mapa ewidencyjna – odpowiedni urząd starostwa powiatowego (wydział zajmujący się sprawami geodezji i kartografii) właściwy ze względu na położenie nieruchomości.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Warszawa) – odpowiedni dla każdej z dzielnic Wydział Architektury i Budownictwa właściwy ze względu na położenie nieruchomości (więcej informacji: http://www.um.warszawa.pl/faq/architektura/gdzie-mozna-zapoznac-sie-z-miejscowymi-planami-zagospodarowania-przestrzennego-oraz).

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – odpowiedni urząd miasta lub gminy (wydział zajmujący się sprawami planowania przestrzennego) właściwy ze względu na położenie nieruchomości.

Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Warszawa) – Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Polityki Przestrzennej, ul. Marszałkowska 77/79 (więcej informacji: http://www.um.warszawa.pl/faq/architektura/gdzie-mozna-zapoznac-sie-z-miejscowymi-planami-zagospodarowania-przestrzennego-oraz).

Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – odpowiedni urząd miasta lub gminy (wydział zajmujący się sprawami planowania przestrzennego) właściwy ze względu na położenie nieruchomości.

Mapa zasadnicza (Warszawa) – Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Mapa zasadnicza – odpowiedni urząd starostwa powiatowego (wydział zajmujący się sprawami geodezji i kartografii) właściwy ze względu na położenie nieruchomości.

 

 

 

Strona używa plików cookies . Możesz zablokować zapisywanie plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. .

  Zgadzam sie i
EU Cookie Directive Module Information