Geoportal

   

 

Interesująca nas nieruchomość może być odnaleziona w GEOPORTALU na kilka różnych sposobów. Najbardziej wygodne są usługi wspomagające wyszukanie konkretnej nieruchomości: „Wyszukaj działkę”, „Wyszukaj adres lub nazwę geograficzną”, lub gdy nie znamy dokładnego adresu lub oznaczenia ewidencyjnego nieruchomości, poprzez „ręczne” jej odnalezienie na mapach, przy użyciu zakładki „Dane o charakterze katastralnym”.

        Źródło: http://geoportal.gov.pl/

 

 

Po odnalezieniu nieruchomości, należy rozwinąć zakładkę „Geoportal Krajowy” znajdującą się w prawym górnym rogu strony. Wyświetli się poniższe menu

  Źródło: http://geoportal.gov.pl/

 

Przełączając się pomiędzy dostępnymi modułami „Kataster”, „Orto”, „Raster”, „Topo” w zakładce „Geoportal krajowy” możemy odczytać różne informacje na temat interesującej nas nieruchomości:

Moduł „Kataster” pozwala na uzyskanie danych o charakterze katastralnym – przebieg granicy działki, jej kształt, powierzchnia, oznaczenie w ewidencji itp. Jednak należy pamiętać, że dane te mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej działki oraz oszacowania jej powierzchni. Dane te nie są danymi ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków” (więcej informacji na stronie - http://geoportal.gov.pl/dane/dane-o-charakterze-katastralnym.


  Źródło: http://geoportal.gov.pl/

 

 

Moduł „Orto” daje możliwość podejrzenia ortofotomapy bez danych o charakterze katastralnym (granic działek oraz numerów ewidencyjnych). Ortofotomapa zgodnie z definicją przedstawioną na stronie internetowej  http://www.codgik.gov.pl/index.php/zasob/ortofotomapa.html: „... to rastrowy, kartometryczny obraz terenu powstały w wyniku ortogonalnego przetworzenia zdjęć lotniczych lub scen satelitarnych.”. Ortofotomapa jest tak naprawdę zdjęciem lotniczym lub satelitarnym, które w wyniku zastosowania specjalnych metod fotogrametrycznych uzyskuje kartometryczność czyli możliwość wykonywania pomiarów odległości lub powierzchni tak jak na mapie. Geoportal zamieszcza najbardziej aktualne ortofotomapy, które znajdują się w centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (więcej: http://www.codgik.gov.pl/index.php/zasob/ortofotomapa.html ).

 


  Źródło: http://geoportal.gov.pl/

 

 

Moduł „Raster” pozwala na przeglądanie zeskanowanych map topograficznych znajdujących się w centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (więcej: http://geoportal.gov.pl/dane/skany-map-topograficznych). Osoba przeglądająca mapę może z niej odczytać informacje m.in. o rzeźbie terenu, sieci rzecznej, komunikacyjnej oraz osadniczej czy o pokryciu terenu.


 Źródło: http://geoportal.gov.pl/

 

 

Moduł „Topo” udostępnia mapę wektorową poziomu drugiego (VMapL2) (więcej: http://geoportal.gov.pl/dane/mapa-vmapl2). Mapa jest bazą danych powstałą w wyniku pozyskania danych z tradycyjnych map topograficznych i ich zapisu w modelu wektorowym (model taki, w uproszczeniu, tworzy się przy pomocy punktów, linii i poligonów, które posiadają swoje określone współrzędne). Informacje jakie możemy pozyskać przeglądając mapę są podobne do tych, które możemy odnaleźć w module „Raster”.


 Źródło: http://geoportal.gov.pl/

Geoportal jest bardzo cennym narzędziem i źródłem informacji nie tylko o nieruchomościach, które ciągle jest rozwijane i doskonalone przez swoich twórców. Dlatego też zachęcam do zapoznania się z innymi dostępnymi funkcjami i usługami.

 

 

 

Strona używa plików cookies . Możesz zablokować zapisywanie plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. .

  Zgadzam sie i
EU Cookie Directive Module Information